Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

O zajęciach logopedycznych

W naszej szkole zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie oraz w parach. Dzieci dobierane są w pary pod względem podobnych wad wymowy.

Program zajęć logopedycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W pracy terapeutycznej stosowana jest metoda stopniowania trudności.

Na czym polega terapia logopedyczna.

Na zajęciach logopedycznych dzieci usprawniają motorykę aparatu artykulacyjnego (warg, języka, podniebienia miękkiego); kształtują słuch fonematyczny, którego sprawne funkcjonowanie pozwala na rozróżnianie poszczególnych głosek; ćwiczą prawidłowy oddech oraz jego długość i siłę; utrwalają poprawną wymowę zaburzonych głosek w sylabach, wyrazach(na początku, w środku i na końcu), zdaniach, wierszach i w mowie spontanicznej; trenują czytanie i pisanie ze słuchu.

Dzieci na każde zajęcia przynoszą zeszyt, w którym logopeda  zapisuje ćwiczenia do pracy w domu i wkleja materiał utrwalający wymowę ćwiczonych głosek.

Częstotliwość zajęć logopedycznych.

Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu, trwają 30min. Dzieci uczestniczą w zajęciach według ustalonego rozkładu, który w przypadku uczniów dostosowany jest do planu lekcji.

Skuteczność terapii logopedycznej.

Aby terapia przyniosła efekt ważne jest wczesne jej rozpoczęcie, systematyczny udział w zajęciach, zaangażowanie dziecka do pracy na zajęciach, przynoszenie zeszytu ćwiczeń, praca według poleceń logopedy  w domu, współpraca rodzica z logopedą.

Długość terapii logopedycznej.

Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania zaburzenia/wady wymowy, bądź widocznej poprawy mowy dziecka Długość terapii to sprawa indywidualna, zależy od złożoności problemu.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka