Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

DLA ÓSMOKLASISTY

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W I PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W I PÓŁROCZU DLA KLASY 7

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI W I PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI W I PÓŁROCZU DLA KLASY 7

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W I PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W I PÓŁROCZU DLA KLASY 7

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 17 SIERPNIA 2023 R. W SPRAWIE HARMONOGRAMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2024 ROKU

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 17 SIERPNIA 2023 R. W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W 2024 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZASADACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

 

PUNKTACJA PRYZNAWANA W PROCESIE REKRUTACJI

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka