Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

KOMUNIKATY

 

 

 

Rekolekcje Wielkopostne w dniach 11, 12 i 13 marca 2024r. 

 List proboszcza podający terminy rekolekcji wielkopostnych

 

 

Dnia 27.12.2023 r. Szkoła będzie nieczynna 

 

W związku z wyznaczeniem dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 11.11.2023 r. informuję, że w dniu 27.12.2023 r. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipinach będzie nieczynna.

 

Katarzyna Pietraszun

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipinach

 

 

Kalendarzyk szkolnych audycji muzycznych w roku szkolnym 2023/2024 

 Kalendarzyk szkolnych audycji muzycznych

 

 

 

Zebrania z rodzicami klas 1 - 8 oraz oddziałów przedszkolnych 20 września 2023 r. 

 

Szanowni Rodzice,

w dniu 20 września 2023r. odbędą się zebrania z rodzicami klas 1 - 8 oraz oddziałów przedszkolnych.

Zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie poświęcone sprawom organizacyjnym i informacyjnym. W tym dniu będzie można uzupełnić dokumentację szkolną, zapisać dziecko na wycieczki i najbliższe wydarzenia szkolne, uzupełnić pierwsze składki klasowe i dokonać wyborów trójek klasowych.

Zachęcamy do jak najliczniejszego uczestnictwa w tym zebraniu.

Harmonogram spotkań klasowych:

 • oddziały przedszkolne: 16.00 - 17.00 (chyba że wychowawca grupy ustalił spotkanie w innym terminie godzinowym)
 • klasy 1 - 3: 17.00 - 17.45
 • spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców z klas 1 - 8 (sala gimnastyczna): 17.50 - 18.10
 • klasy 4 - 8: 18.15 - 19.00
 • Spotkanie przewodniczących rad klasowych w ramach Rady Rodziców: od 18.50 na jadalni szkolnej.

 

K. Pietraszun

Dyrektor S.P. Lipiny

 

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ W LIPINACH 

Od 4 września roku szkolnego 2023/2024 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach obowiązuje zakaz użytkowania telefonów komórkowych:

 • Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, przerw międzylekcyjnych, uroczystości, a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych.
 • Uczeń wnosząc telefon komórkowy na teren szkoły robi to na odpowiedzialność finansową (materialną) rodziców/opiekunów prawnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie, uszkodzenie telefonu komórkowego UCZNIA
 • Po wejściu do szkoły, przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, uczeń zobowiązany jest pozostawić telefon w zamkniętej szafce przydzielonej każdemu uczniowi do indywidualnego użytkowania. Telefon pozostaje w szafce do zakończenia obowiązkowych oraz  dodatkowych zajęć edukacyjnych, jak również zajęć opiekuńczych (świetlica szkolna).
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w toaletach oraz przebieralniach szkolnych.
 • Uczeń może korzystać z telefonu  na terenie szkoły wyłącznie za zgodą nauczyciela. 
 • W sytuacji potrzeby kontaktu ucznia z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczeń ma prawo skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.
 • Podczas pobytu dziecka w szkole kontakt z rodzicem jest możliwy również poprzez wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego. 
 • W sytuacji, gdy uczeń będąc na terenie szkoły nie zastosuje się do niniejszych zasad i użyje telefonu, wówczas w obecności nauczyciela oddaje telefon do depozytu w gabinecie dyrektora szkoły lub w sekretariacie szkoły. 
 • Telefon z gabinetu dyrektora/ sekretariatu szkoły może być odebrany dopiero po zakończeniu przez ucznia obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęć  opiekuńczych.
 • Do 31  października 2023 r.  uczeń osobiście odbiera oddany do depozytu telefon z gabinetu dyrektora/ sekretariatu szkoły. 
 • Od 1 listopada 2023 roku telefon może być odebrany wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych ucznia lub inne osoby wskazane przez rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. 
 • Do 31 października 2023 r. uczeń, który mimo zakazu używa telefonu na terenie szkoły każdorazowo  otrzymuje ustne upomnienie nauczyciela. 
 • Od 1 listopada 2023 r. za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu i każdorazowe użycie telefonu komórkowego na terenie szkoły uczeń otrzymuje punkty ujemne z zachowania (zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Zachowania).

TELEFONY KONTAKTOWE DLA RODZICÓW:

SEKRETARIAT SZKOŁY:

 • tel. stacjonarny 42 6484212
 • tel. kom.   507- 045- 237

PEDAGOG/ PSYCHOLOG SZKOLNY:

 • tel. kom. 507 - 045- 382

KONTAKT Z KAŻDYM WYCHOWAWCĄ KLASY ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO VULCAN.

 

 

 

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24

01.09.2023r.

 

9:00 – 9:30

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich oddziałów przedszkolnych

 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami

03.09.2023r.

 

10:30

 

Msza inaugurująca rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego odprawiana w intencji uczniów, nauczycieli oraz rodziców w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. W czasie mszy odbędzie się poświęcenie przyborów szkolnych

 

 

Uczniowie wraz z rodzicami

04.09.2023r.

 

9:00 – 9:30

 

 

9:45

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 dla uczniów klas 1 -8 (sala gimnastyczna)

 

Spotkania organizacyjne poszczególnych klas z wychowawcami w salach:

 

Klasa 1a - wych. p. Małgorzata Wodzyńska - sala 07

 

Klasa 2a - wych. p. Marta Koriat - sala 22

 

Klasa 3a - wych. p. Małgorzata Kobza - sala 02 (świetlica przy stołówce)

 

Klasa 4a - wych. p. Aleksandra Reszka - sala 08 (przy sali gimnastycznej)

 

Klasa 5a - wych. p. Agata Jóźwiak - sala 20

 

Klasa 5b - wych. p. Agnieszka Lipska - sala 25

 

Klasa 6a - wych. p. Katarzyna Dziedziela - sala 23

 

Klasa 7a - wych. p. Jakub Bednarek - sala 21

 

Klasa 8a - wych. p. Arkadiusz Bartke - sala 24

 

 

Uczniowie wraz z rodzicami

 

W dniu 4 września 2023r. w czasie spotkania na sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste pożegnanie wieloletniego pracownika szkoły w Lipinach Pani Anny Chędzelewskiej.

Zapraszamy wychowanków Pani Ani oraz wszystkie osoby chętne towarzyszyć nam w tym ważnym wydarzeniu.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka