Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

Kiedy dziecko potrzebuje logopedy

Proces rozwoju mowy przebiega etapami i trwa od momentu poczęcia do 7 roku życia.        

Wyróżnia się 5 okresów rozwoju mowy:

Okres zerowy – etap przygotowawczy, który trwa od poczęcia do narodzin dziecka.

 

Okres melodii:  trwający od narodzin do 1 roku życia; obserwuje się wtedy głużenie (dźwięki gardłowe np.gi, ki, ugu…) w pierwszych miesiącach życia dziecka, a około 4-5 miesiąca gaworzenie (wymawianie sylab: ma-ma-ma, ga-ga).

 

Okres wyrazu: trwający umownie od 1 do 2 roku życia; w tym okresie pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba. Dziecko wypowiada samogłoski z wyjątkiem ą, ę oraz doskonali wymowę spółgłosek: m, p, b, t, d, n, k, ś, ć.

 

Okres zdania: przypada na 2-3 rok życia dziecka; w mowie dziecka pojawiają się proste zdania; Dziecko wymawia samogłoski nosowe –ą, ę i spółgłoski: w, wi, f, fi, l, li, k, ki, g, gi, ch, chi, j, ł, n, ni, ś, ź, ć, dź; około 4 roku życia pojawiają się spółgłoski: s, z, c, dz.

 

Okres swoistej mowy dziecięcej: przypada na 3-7 rok życia, dziecko mówi zdaniami a w jego wymowie około 5 roku życia pojawiają się głoski: sz, ż, cz, dż oraz głoska „r”. Rozwój mowy powinien być ukończony.

 

Rodzic powinien udać się z dzieckiem do logopedy gdy:

zauważy nieprawidłowości w budowie aparatu mowy: krótkie wędzidełko języka, wady zgryzu, obniżone napięcie mięśniowe warg i języka,

 

ma wątpliwości, czy dziecko słyszy,

 

zauważy, że rozwój mowy dziecka przebiega znacznie wolniej niż u jego rówieśników i nie odnosi się do ustalonej normy wiekowej,

 

widzi, że dziecko nawykowo oddycha buzią,

 

obserwuje, że podczas mówienia dziecko wsuwa język między zęby,

 

słyszy, że dziecko popełnia błędy artykulacyjne czyli nie wymawia poprawnie wszystkich głosek,

 

nieprawidłowo buduje zdania pod względem gramatycznym i logicznym.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka