Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

 

Zapraszamy do udziału w 6 edycji konkursu „Świat oczami młodych” 

 Plakat konkursu świat oczami młodych ekomurale

 Zapraszamy do udziału w  6 edycji  konkursu „Świat oczami młodych”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu projektu muralu, który mógłby zostać umieszczony na jednej ze ścian budynku szkoły – ściana od strony gabinetu dyrektora szkoły (zdjęcie w załączniku). W ramach konkursu niezbędne jest przygotowanie pliku z projektem muralu w formacie PNG lub JGP o wymiarze dłuższego boku: 2500-3500 pikseli oraz opcjonalnie: pliku z wizualizacją muralu na ścianie w formacie PNG lub JPG. Osoby chętne mogą wykorzystać do wizualizacji zdjęcie ściany szkolnej (zdjęcie ściany w załączniku). Jeśli praca ucznia przygotowana będzie w formacie ręcznym (malunek, rysunek, inna technika) również proszę pamiętać o konieczności zeskanowania pracy i zapisania jej w formacie PNG lub JPG. W przypadku problemów technicznych prosimy o dostarczenie pracy do szkoły (do Pani Karoliny Czajki).

Tegoroczna tematyka to: „Zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów w Polsce”

W wyniku zmian klimatu, katastrof naturalnych czy działalności człowieka różnorodność biologiczna ulega ciągłym zmianom. 

W Polskich Czerwonych Księgach, stworzonych na początku XXI wieku, spisane zostały zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów wraz z określonym poziomem zagrożenia. Wyzwaniem jest ochrona tych gatunków oraz zwiększenie ich populacji.

Na zgłoszenia prac uczniowskich czekamy do 31 marca. 

Wszystkie prace należy zgłaszać do Pani Karoliny Czajki. 

Zachęcamy do udziału wszystkich uczniów klas 1 – 8.

Zapraszamy!

 

Regulamin konkursu

Załącznik: zdjęcie ściany

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka