Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

 

Poświęcenie nowego sztandaru naszej szkoły 

 Poświęcenie nowego sztandaru szkoły

W dniu 18 czerwca 2023r. w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach. Wydarzenie to jest efektem decyzji i starań Rady Rodziców działającej przy Szkole, którzy od kilku lat sukcesywnie i z dużym zaangażowaniem zbierali środki finansowe na ww. cel. W roku 2023r. po okresie pandemii udało się osiągnąć  docelową kwotę i podjąć działania zmierzające do realizacji zamierzonego zakupu. Całość działań związanych z wyborem firmy, analizą propozycji projektowych doborem dodatków dokonała Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach. Dzień 18 czerwca 2023r. stal się zaś dniem uroczystego poświęcenia sztandaru na przyszłe lata użytkowania i ku pamięci przyszłych pokoleń. Uroczystą mszę celebrował ksiądz Proboszcz parafii brzezińskiej Mariusz Wojturski. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali rodzice naszej szkoły: Pani K. Kucharska, Pan K. Urbański wraz z dyrektor szkoły p. K. Pietraszun. Po dokonaniu poświęcenia sztandar uroczyście przekazany został do pocztu sztandarowego szkoły reprezentowanego w tym roku przez: Aleksa Struszczyka, Maksymiliana Frydrycha, Katarzynę Borowską, Lenę Krakowiak, Anielę Dałkowską, Marię Mielczarek. 

Tradycji stało się zadość, oprawa i uroczysty charakter całego wydarzenia wpisały się w ceremoniał szkoły i napełniały dumą każdego z obecnych przy tym wydarzeniu. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi Parafii w Brzezinach oraz Pani Magdzie Nawrockiej za organizację mszy świętej, rodzicom z naszej Szkoły zaś za upór w realizacji pomysłu jakim była wizja nowego sztandaru.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka