Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

Lipiny 17.06.2019r

Drodzy Rodzice,

W związku z pojawieniem się odpowiednich aktów prawnych potwierdzam, że zakończenie roku szkolnego 2018/2019 nastąpi 18 czerwca (przedszkola) i 19 czerwca 2019r (klasy I – VIII) według następującego planu dnia:

1.   Wtorek 18 czerwca 2019r, zakończenie roku szkolnego wszystkich oddziałów przedszkolnych.
Miejsce : sala gimnastyczna

Godzina rozpoczęcia: 8.30

·         Oddziały przedszkolne pracują w tym dniu zgodnie z planem zajęć, świetlica przedszkolna otwarta będzie do godziny 16

·         O godzinie 10.00 msza święta w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, dla dzieci
z klas I – VIII (bez oddziałów przedszkolnych). Dowóz na mszę zaplanowany jest z terenu szkoły, składka na autokar w wysokości 3 zł, płatna do wychowawców klas.

·         W tym dniu zajęcia będą miały charakter opiekuńczo – wychowawczy, dzieci przebywać będą pod opieką nauczycieli, prosimy o ograniczenie zawartości plecaków szkolnych do niezbędnego minimum.

2.   Środa 19 czerwca 2019r, zakończenie roku szkolnego klas I – VIII,

Miejsce: sala gimnastyczna

Godzina rozpoczęcia: 8.30

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i wysokie temperatury, przebieg obu uroczystości ograniczony będzie do możliwie najkrótszej wersji czasowej.

3.   Oddziały przedszkolne pracują w środę 19 czerwca zgodnie ze standardowym planem zajęć.

4.   Dyżur przedszkolnej grupy wakacyjnej rozpoczyna się 21 czerwca w piątek i potrwa do 26 lipca 2019r. Planowany czas pracy przedszkola w tym okresie to 7.30 – 15.30.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor A. Pecyna

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka