Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

FORMY POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNE NA TERENIE SZKOŁY

(organizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz Urzędem Gminy Nowosolna i Urzędem Miasta Brzeziny)

 

STYPENDIUM SZKOLNE: dochód  600 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie

Termin składania wniosków: do 15 września bieżącego roku szkolnego 2022/2023 w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź lub Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95- 060 Brzeziny

 

WNIOSKI DOSTĘPNE są w wyżej wymienionych Urzędach lub u pedagoga i psychologa szkolnego

 

OBIADY SZKOLNE: dochód 900 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie

 

POMOC FINANSOWA: dochód 600 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie

Formalności związane z dofinansowaniem obiadów szkolnych oraz pomocą finansową dla rodziny należy załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1, tel/fax: 42 648- 45- 20 lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, tel. (46) 874 12 95, tel. 572 776 667 ( zgodnie z miejscem zamieszkania)

 

ZASIŁEK LOSOWY:    

O zasiłek losowy można ubiegać się w przypadku zdarzenia losowego ( np. śmierć jednego z rodziców, pożar, powódź, itp.). Otrzymanie zasiłku jest niezależne od dochodu rodziny. Jest to zasiłek jednorazowy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE U PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:    

 TEL: 507 045 382

 

Ilona Gruchała – pedagog szkolny

Sylwia Banasiak – psycholog szkolny

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka