Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

Szkoła promująca zdrowie

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2. Etos zdrowia w szkole.

 3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

  Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

 Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

 Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom

i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

- uczniowie;

- nauczyciele;

- rodzice;

- inni pracownicy szkoły;

- inne osoby ze społeczności lokalnej.

 

O PROMOCJI ZDROWIA

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

 Pragniemy, aby nasza szkoła była:

• miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się

• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia

• miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć

• miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

 W roku 2006 otrzymaliśmy Akces Szkoły Promującej Zdrowie i znaleźliśmy się na liście Łódzkich Szkół Promujących Zdrowie.

 W maju 2011 zakończył się konkurs na logo szkoły promującej zdrowie. Komisja szkolna na logo "Szkoły Podstawowej w Lipinach promującej zdrowie" wybrała logo Filipa Drożdza.

  26 września 2011 odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wojewódzkich przedstawicielom Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego. Nasza szkoła znalazła się wśród 14 szkół z województwa łódzkiego, którym przyznano taki certyfikat.

 25 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wojewódzkich przedstawicielom Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego. Nasza szkoła znalazła się wśród 22 szkół i placówek z naszego regionu, którym przyznano taki certyfikat.

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka