SKRZYNKA ZAUFANIA

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach jest miejscem szczególnym.

 

Wspomaga rozwój osobowości każdego ucznia tak, aby stał się dojrzały, odpowiedzialny, samodzielny, potrafił cieszyć się życiem oraz by był otwarty na drugiego człowieka.

 

Na każdym etapie kształcenia dostrzegamy indywidualne potrzeby uczniów, a także rozwijamy ich zdolności i zainteresowania. Spędzone w naszej szkole chwile są wyjątkowe i niezapomniane.