Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

to nauczyciel, którego zadaniem jest dbanie o podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, poprzez:

- upowszechnianie i przestrzeganie praw i obowiązków ucznia i dziecka w szkole ;

- reprezentowanie interesów indywidualnych ucznia lub grupowych;

- inicjowanie działań, celem ochrony praw ucznia i dziecka;

- mediacje w trudnych sytuacjach szkolnych  i pozaszkolnych, w relacjach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń oraz uczeń- uczeń,

- proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w Szkolnym Statucie;

- koordynowanie lub współdziałanie w realizacji projektów, programów wspierających przestrzeganie praw ucznia;

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, rodziców i nauczycieli lub z własnej inicjatywy.

Współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym , Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem szkoły.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 pełni p. Anna Chędzelewska                          

Pamiętaj Uczniu, Rodzicu i Nauczycielu!

W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole lub naruszenia praw ucznia zwróć się do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia !

Możesz liczyć na jego pomoc i dyskrecję!                                              

Nie zamykaj się ze swoim problemem!

Nie jesteś sam!

Przyjdź porozmawiaj, zgłoś swój problem bezpośrednio lub napisz o nim anonimowo w ,,skrzynce zaufania” na stronie internetowej szkoły lub zasygnalizuj problem wrzucając informacje do ,,skrzynki sygnałów” na dolnym korytarzu szkolnym obok świetlicy szkolnej.

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl