Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

FORMY POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNE NA TERENIE SZKOŁY

(organizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna oraz Urzędem Gminy Nowosolna)

 

STYPENDIUM SZKOLNE: dochód  528 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie

Termin składania wniosków: do 15 września bieżącego roku szkolnego 2021/2022 w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

WNIOSKI DOSTĘPNE są na Stronie Internetowej Urzędu Gminy Nowosolna lub u pedagoga i psychologa szkolnego

 

OBIADY SZKOLNE: dochód 792 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie

 

POMOC FINANSOWA: dochód 528 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie

Formalności związane z dofinansowaniem obiadów szkolnych oraz pomocą finansową dla rodziny należy załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1, tel/fax: 42 648- 45- 20

 

ZASIŁEK LOSOWY:    

O zasiłek losowy można ubiegać się w przypadku zdarzenia losowego ( np. śmierć jednego z rodziców, pożar, powódź, itp.). Otrzymanie zasiłku jest niezależne od dochodu rodziny. Jest to zasiłek jednorazowy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE U PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:    

 TEL: 507 045 382

 

Ilona Gruchała – pedagog szkolny

Sylwia Banasiak – psycholog szkolny

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl