SKRZYNKA ZAUFANIA

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w związku z organizacją zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach od dnia 1 września 2020r zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ i MEN

 

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2020/2021 od dnia1 września 2020r obowiązywać będą w naszej placówce dodatkowe standardy higieniczne zakładające funkcjonowanie w podwyższonym reżimie sanitarnym. 

 

Wszystkie procedury i wymogi opracowane zostały w oparciu
o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.