SKRZYNKA ZAUFANIA

Projekt „Doposażenie oddziałów przy szkołach podstawowych w Gminie Nowosolna” realizowany jest na terenie 4 oddziałów szkolno-przedszkolnych  i obejmuje organizację i doposażenie placów zabaw, modernizację i doposażenie pomieszczeń oraz zakup wyposażeni.

Projekt realizowany jest na  podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizator projektu:            

Gmina Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

W roku szkolnym 2015/2016, w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”, została utworzona w naszej szkole nowa pracownia przyrodnicza pod nazwą „Badam, odkrywam i poznaję tajemniczy świat przyrody w Szkole Podstawowej w Lipinach”.

Pracownia została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Otrzymana kwota dotacji wyniosła 35 900 zł., zaś wkład własny w realizację tego projektu wyniósł 4785,29 zł. Przyznane środki finansowe przeznaczone zostały na remont i wyposażenie klasy, a także na zakup nowych pomocy dydaktycznych.

Joanna  Skrzypczak – nauczyciel przyrody.