SKRZYNKA ZAUFANIA

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Numery kont

Czesne i obiady:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Lipiny 14, 92-701 Łódź

47 8781 0006 0030 0487 2000 0010

 

Rada Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Lipiny 14, 92-701 Łódź

78 8781 0006 0030 1019 2000 0010