Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

Logopeda w szkole

Logopeda to specjalista zajmujący się terapią mowy i języka. Logopeda ocenia warunki mowne dzieci biorąc pod uwagę: budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu, rozwój mowy w zakresie rozumienia i nadawania mowy, poprawność artykulacyjną (poprawną wymowę wszystkich głosek języka polskiego).

 Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), trafne rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

Na początku września w oddziałach szkolnych i przedszkolnych  w Szkole Podstawowej w Lipinach logopeda przeprowadza tzw. badania przesiewowe – wstępną diagnozę wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.

Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione zostają  dzieci, które wymagają pracy z logopedą i biorą udział w 30 minutowych indywidualnych lub grupowych zajęciach logopedycznych.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 694410220, 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

 

SKRZYNKA ZAUFANIA