SKRZYNKA ZAUFANIA

Numer konta na które mamy wpłacać składki członkowskie ZHP

Hufiec ZHP Brzeziny

95 1240 3073 1111 0010 6284 9084

Składka  członkowska za  rok 2019/2020

LGZ ”Wędrowcy z Lipin” imię i nazwisko dziecka