SKRZYNKA ZAUFANIA

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Kadra i pracownicy

Dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Katarzyna Pietraszun

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej

mgr inż. Aneta Pecyna

 

lic. Izabela Jeske

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

mgr Żaneta Tracz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

mgr Katarzyna Stano

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

mgr Weronika Szymczak

Nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Joanna Skrzypczak

Nauczyciel gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

 

mgr Magdalena Nawrocka

Nauczyciel religii

 

mgr Karolina Czajka

Logopeda

 

Pracownicy obsługi

Bożena Kosuda - pomoc nauczyciela

Agnieszka Stefańska - pomoc nauczyciela

Zuzanna Wasilewska- pomoc nauczyciela