SKRZYNKA ZAUFANIA

 

29 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

W naszej świetlicy codziennie przeznaczamy czas na głośne czytanie. Czytają nam nauczyciele, którzy pracują z nami,  czytamy też my swoim koleżankom i kolegom.  Tego dnia postanowiliśmy pójść do biblioteki szkolnej.  Pani nauczycielka  bibliotekarz przeczytała nam wiersz Julian Tuwima pt. " Abecadło".