Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

Dwujęzyczność w przedszkolu

Projekt dwujęzyczności w przedszkolu przeprowadzany jest przez Panią Weronikę Szymczak

Zachęcamy wszystkich rodziców do lektury.

 

"Nie ma po prostu wątpliwości co do faktu, że dziecko nie jest jakimś gorszym, mniejszym dorosłym. Przeciwnie pod wieloma względami przewyższa dorosłych i jego prawie cudowny dar przyswajania języków jest tylko jedną z takich cech."

Glenn Doman

 Dwujęzyczność

Dorastanie w dwujęzycznym środowisku wpływa na przyszłe zdolności językowe dziecka i ułatwia naukę kolejnych języków oraz rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia.

Dzieci uczą się języków w naturalny sposób i bez wysiłku. Są w stanie przyswoić dwa lub trzy języki równocześnie pod warunkiem, że zapewni się im właściwy, żywy kontakt z każdym z języków.

Należy pamięć, że wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu może być traktowane tylko jako wczesny początek procesu nauki języka drugiego. Aby dzieci mogły osiągnąć wysoki

poziom kompetencji w drugim języku – poziom dwujęzyczności funkcjonalnej – edukacja dwujęzyczna musi być kontynuowana także w szkole.

W naszym przedszkolu dwujęzycznym traktujemy język angielski nie tylko jako środek komunikacji i ogólnego rozwoju poznawczego ale również ma miejsce formalna nauka drugiego języka. W każdej sali nauczyciel anglojęzyczny wraz z dziećmi organizuje kącik języka angielskiego, przygotowuje anglojęzyczny materiał edukacyjny.

W trakcie zajęć edukacyjnych, pobytu z dziećmi na spacerze, w ogrodzie, a także podczas wspólnych posiłków nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z dziećmi w języku angielskim. Dzieci uczą się przez doświadczenie, zabawę, a także poprzez wcielanie się w role, obserwację otoczenia. Śpiewają piosenki, deklamują wierszyki, liczą. Poznają znaczenie słów, zwrotów podczas różnorodnych gier i zabaw oraz poprzez kontakt z dwujęzycznym materiałem edukacyjnym.

 

        

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 694410220, 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

 

SKRZYNKA ZAUFANIA