SKRZYNKA ZAUFANIA

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły

 

Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ CZŁONKÓW RODZINY UCZNIA I OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LIPINACH

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny 2018/2019

 

Podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018

 

Uwaga: Powyższe dokumenty są dostępne w formacie pdf. Do ich przeglądania potrzebny jest odpowiedni program, np. Acrobat Reader. Jeżeli nie posiadasz zainstalowanego takiego programu, możesz pobrać darmową wersje Adobe Reader klikając tutaj.