Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły

 

Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ CZŁONKÓW RODZINY UCZNIA I OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LIPINACH

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny 2018/2019

 

Podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018

 

Uwaga: Powyższe dokumenty są dostępne w formacie pdf. Do ich przeglądania potrzebny jest odpowiedni program, np. Acrobat Reader. Jeżeli nie posiadasz zainstalowanego takiego programu, możesz pobrać darmową wersje Adobe Reader klikając tutaj.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 694410220, 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

 

SKRZYNKA ZAUFANIA